Aprenentatge Automàtic

AA2

Temari:

Les tecnologies d’aprenentatge profund són el nucli de la revolució actual en intel·ligència artificial per a l’anàlisi de dades multimèdia. La convergència de conjunts de dades a gran escala (Big Data) i maquinari GPU assequible, ha permès entrenar xarxes neuronals per a tasques d’anàlisi de dades amb precissions molt superiors.

Arquitectures com les xarxes neuronals convolucionals (CNN), les xarxes neuronals recurrents (RNN) o el Transformer basat en mecanismes d’atenció han configurat un nou escenari en el processament del senyal. Aquest curs tractarà els principis bàsics de l’aprenentatge profund tant des d’una perspectiva algorítmica com computacional.

Els continguts presentats son part del curs AA2 (Aprenentatge Automàtic 2) del Grau de Ciència i Enginyeria de Dades (GCED).

AA2 (2020)

00_perceptron_aa2_2020

Lecture 1.1: El Perceptró I

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

00_perceptron_aa2_2020

Lecture 1.2: El Perceptró II

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

02_backprop_aa2_2020

Lecture 2: Retropropagació

Training

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

03_softmax_aa2_2020

Lecture 3: Regressió Softmax

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

04_mlp_aa2_2020

Lecture 4: Perceptrons multicapa

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

05_losses_aa2_2020

Lecture 5: Funcions de pèrdues

Training

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

06_conv_aa2_2020

Lecture 6: Capes convolucionals

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

07_pool_aa2_2020

Lecture 7: Capes d'agrupament

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

08_cnn_aa2_2020

Lecture 8: Xarxes Neuronals Convolucionals

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

09_rnn_aa2_2020

Lecture 9: Xarxes Neuronals Recurrents - RNN

Architectures

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

10_transfer_aa2_2020

Lecture 10: Transferència del Coneixement

Learning Paradigms

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

11_interpretability_aa2_2020

Lecture 11: Interpretabilitat

Learning Paradigms

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

12_optimizers_aa2_2020

Lecture 12: Optimitzadors

Learning Paradigms

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto

13_attention_aa2_2020

Lecture 13: Mecanismes d'Atenció

Learning Paradigms

Instructor: Xavier Giró-i-Nieto